Det ligger i dit DNA

Bliv ved med at være kreativ!

Mange køkkenchefer oplevede, at deres restauranter og forretninger måtte lukke – en barsk beslutning, som har økonomiske og finansielle konsekvenser. Vores tanker går til hver eneste iværksætter, som har været påvirket af følgerne af denne krise.

 

Vi støtter dig med inspiration.


 

Alligevel giver det også anledning til at nulstille. Revurdere. Tænke nyt. Og gøre tingene bedre. Vi føler det som vores pligt at udveksle inspiration, som kan hjælpe jer. Fordi kreativitet ligger i alle køkkenchefers DNA.

Så hold øje med vores digitale kanaler. Vi skal nok fodre din kreative sjæl med inspiration og optimisme. Og med mange idéer til, hvordan du får det bedste ud af fremtidens 2,0 m-økonomi. En ny virkelighed, der vil kræve kreative løsninger.

 

Vi støtter dig med inspiration.


React.Exceptions.ReactServerRenderingException: Error while rendering "Gallery" to "react_0HMMNPOKA0JLH": TypeError: Cannot read property 'length' of null at Gallery (main.net.js:198007:14) -> D}else{var l=g.children[g.childIndex++],k="";try{k+=this.render(l,g.context,g.domNamespace)}catch(t)… at c (main.net.js:169522:501) at Ra (main.net.js:169525:1) at a.render (main.net.js:169530:467) at a.read (main.net.js:169530:58) at renderToString (main.net.js:169539:289) at Script Document [225]:1:16 ---> JavaScriptEngineSwitcher.Core.JsRuntimeException: TypeError: Cannot read property 'length' of null at Gallery (main.net.js:198007:14) -> D}else{var l=g.children[g.childIndex++],k="";try{k+=this.render(l,g.context,g.domNamespace)}catch(t)… at c (main.net.js:169522:501) at Ra (main.net.js:169525:1) at a.render (main.net.js:169530:467) at a.read (main.net.js:169530:58) at renderToString (main.net.js:169539:289) at Script Document [225]:1:16 ---> Microsoft.ClearScript.ScriptEngineException: TypeError: Cannot read property 'length' of null at V8Exception.ThrowScriptEngineException(V8Exception* ) at Microsoft.ClearScript.V8.V8ContextProxyImpl.Execute(DocumentInfo documentInfo, String gcCode, Boolean evaluate) at Microsoft.ClearScript.V8.V8ScriptEngine.<>c__DisplayClass71_0.b__0() at Microsoft.ClearScript.ScriptEngine.ScriptInvokeInternal[T](Func`1 func) at Microsoft.ClearScript.V8.V8ScriptEngine.<>c__DisplayClass76_1`1.b__0() at Microsoft.ClearScript.V8.V8ContextProxyImpl.InvokeWithLock(Action gcAction) at Microsoft.ClearScript.V8.V8ScriptEngine.ScriptInvoke[T](Func`1 func) at JavaScriptEngineSwitcher.V8.V8JsEngine.InnerEvaluate(String expression, String documentName) --- End of inner exception stack trace --- at JavaScriptEngineSwitcher.V8.V8JsEngine.InnerEvaluate(String expression, String documentName) at JavaScriptEngineSwitcher.V8.V8JsEngine.InnerEvaluate[T](String expression, String documentName) at React.ReactComponent.RenderHtml(TextWriter writer, Boolean renderContainerOnly, Boolean renderServerOnly, Action`3 exceptionHandler, IRenderFunctions renderFunctions) --- End of inner exception stack trace --- at React.ReactSiteConfiguration.<>c.<.ctor>b__5_0(Exception ex, String ComponentName, String ContainerId) at React.ReactComponent.RenderHtml(TextWriter writer, Boolean renderContainerOnly, Boolean renderServerOnly, Action`3 exceptionHandler, IRenderFunctions renderFunctions) at React.Web.Mvc.HtmlHelperExtensions.<>c__DisplayClass2_0`1.b__0(TextWriter writer) at React.Web.Mvc.ActionHtmlString.ToHtmlString() at Panesco.Web.Helpers.ReactHtmlHelperExtensions.ReactComponent[TConfig](HtmlHelper htmlHelper, String componentName, TConfig config, String htmlTag, String containerClass)

null