#RISETOGETHER ed.N°1 – Kom tilbage til "business as unusual"

"Hvordan kan vi hjælpe vores kunder med at få gang i forretningen efter COVID-19?", var vores vigtigste spørgsmål.

#RISETOGETHER er svaret. Her samler vi alle vores supportaktiviteter, som kan få fødevareservice- og restaurationsbranchen tilbage til "business as unusual". Programmet kommer til at løbe over de næste mange måneder. Med særlige episoder tilegnet nye løsninger.

HVAD KAN DU FORVENTE?

  • Produktløsninger, som hjælper dig til at tilpasse dig en ny virkelighed.
  • Ideer og inspiration i forbindelse med nye forbrugerbehov.
  • Sikkerhed, kvalitet og sundhed står øverst på forbrugernes ønskeseddel, men lad os ikke glemme smagen og nydelsen.
  • Pragmatiske svar til at forbedre køkkenservicen og til medarbejdere med kundekontakt.

Tag et kig på #RISETOGETHER ed. N°1-magasinet, og se vores plan fyldt med inspiration til en tid fuld af udfordringer.

 

 

React.Exceptions.ReactServerRenderingException: Error while rendering "TeaserPanel" to "react_0HMBUJP1Q12ML": TypeError: Cannot read property 'toString' of null at makeParagraph (main.net.js:101635:27) -> D}else{var l=g.children[g.childIndex++],k="";try{k+=this.render(l,g.context,g.domNamespace)}catch(t)… at renderContent (main.net.js:87413:61) at Teaser (main.net.js:87430:8) at c (main.net.js:72639:501) at Ra (main.net.js:72642:1) at a.render (main.net.js:72647:467) at a.read (main.net.js:72647:58) at renderToString (main.net.js:72656:289) at Script Document [24]:1:16 ---> JavaScriptEngineSwitcher.Core.JsRuntimeException: TypeError: Cannot read property 'toString' of null at makeParagraph (main.net.js:101635:27) -> D}else{var l=g.children[g.childIndex++],k="";try{k+=this.render(l,g.context,g.domNamespace)}catch(t)… at renderContent (main.net.js:87413:61) at Teaser (main.net.js:87430:8) at c (main.net.js:72639:501) at Ra (main.net.js:72642:1) at a.render (main.net.js:72647:467) at a.read (main.net.js:72647:58) at renderToString (main.net.js:72656:289) at Script Document [24]:1:16 ---> Microsoft.ClearScript.ScriptEngineException: TypeError: Cannot read property 'toString' of null at V8Exception.ThrowScriptEngineException(V8Exception* ) at Microsoft.ClearScript.V8.V8ContextProxyImpl.Execute(DocumentInfo documentInfo, String gcCode, Boolean evaluate) at Microsoft.ClearScript.V8.V8ScriptEngine.<>c__DisplayClass71_0.b__0() at Microsoft.ClearScript.ScriptEngine.ScriptInvokeInternal[T](Func`1 func) at Microsoft.ClearScript.V8.V8ScriptEngine.<>c__DisplayClass76_1`1.b__0() at Microsoft.ClearScript.V8.V8ContextProxyImpl.InvokeWithLock(Action gcAction) at Microsoft.ClearScript.V8.V8ScriptEngine.ScriptInvoke[T](Func`1 func) at JavaScriptEngineSwitcher.V8.V8JsEngine.InnerEvaluate(String expression, String documentName) --- End of inner exception stack trace --- at JavaScriptEngineSwitcher.V8.V8JsEngine.InnerEvaluate(String expression, String documentName) at JavaScriptEngineSwitcher.V8.V8JsEngine.InnerEvaluate[T](String expression, String documentName) at React.ReactComponent.RenderHtml(TextWriter writer, Boolean renderContainerOnly, Boolean renderServerOnly, Action`3 exceptionHandler, IRenderFunctions renderFunctions) --- End of inner exception stack trace --- at React.ReactSiteConfiguration.<>c.<.ctor>b__5_0(Exception ex, String ComponentName, String ContainerId) at React.ReactComponent.RenderHtml(TextWriter writer, Boolean renderContainerOnly, Boolean renderServerOnly, Action`3 exceptionHandler, IRenderFunctions renderFunctions) at React.Web.Mvc.HtmlHelperExtensions.<>c__DisplayClass2_0`1.b__0(TextWriter writer) at React.Web.Mvc.ActionHtmlString.ToHtmlString() at Panesco.Web.Helpers.ReactHtmlHelperExtensions.ReactComponent[TConfig](HtmlHelper htmlHelper, String componentName, TConfig config, String htmlTag, String containerClass) in C:\Projects\LaLorraine\Sources\Website\backend\src\Presentation\Panesco.Web\Helpers\ReactHtmlHelperExtensions.cs:line 28